Accountancy

We vertalen de doelstelling van de ondernemer in een groeiplan. Dat groeiplan toetsen we aan real time cijfers met de juiste interpretatie en analyse. Als accountant fungeren we als rechterhand van de ondernemer. Dit luik gaat veel verder dan louter de cijfers. Het is het uitzetten en controleren van de strategie van de onderneming in elke fase van de onderneming, dit op korte, middellange en lange termijn.

Boekhouding & fiscaliteit

We vertalen de doelstelling van de ondernemer in een groeiplan. Dat groeiplan toetsen we aan real time cijfers met de juiste interpretatie en analyse. Als accountant fungeren we als rechterhand van de ondernemer. Dit luik gaat veel verder dan louter de cijfers. Het is het uitzetten en controleren van de strategie van de onderneming in elke fase van de onderneming, dit op korte, middellange en lange termijn.

Bijkomend advies

We vertalen de doelstelling van de ondernemer in een groeiplan. Dat groeiplan toetsen we aan real time cijfers met de juiste interpretatie en analyse. Als accountant fungeren we als rechterhand van de ondernemer. Dit luik gaat veel verder dan louter de cijfers. Het is het uitzetten en controleren van de strategie van de onderneming in elke fase van de onderneming, dit op korte, middellange en lange termijn.

Met een intakegesprek als eerste stap leren we de verwachtingen en doelstellingen van onze klanten kennen. Zo kunnen we niet alleen op maat gemaakte oplossingen bieden, maar leggen we ook de basis voor een langdurige samenwerking.

In de eerste maanden leggen we de nadrukop nauwe opvolgingen feedback.Met regelmatigeevaluatieskunnen we kort op debal spelen en ingrijpen waar nodig.Wederzijds begrip envertrouwen zijn het doel.

In de tweede helft van het boekjaar nemen we de tijd om de behaalde resultaten te evalueren. Webekijken niet alleen de bereikte mijlpalen, maar kijken ook naar manieren om het rendement temaximaliseren. Het succes van de klant staat altijd centraal.

De toekomst van de onderneming verliezen we niet uit het oog. We analyseren de fiscale mogelijkheden en bepalen gezamenlijk het traject dat niet alleen voldoet aan de huidige behoeften, maar ook de toekomstige groei en stabiliteit ondersteunt.

Laten we samenzitten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Versterk ons team